Projekty Unijne

Dotacje

  • Home
  • /
  • Projekty Unijne
Czynne
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 17:00
Lokalizacja
ul. Młyńska 23, Brusy, woj. pomorskie
Kontakt dla Klienta
tel. (52) 398 23 41

Projekty Unijne


Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Kowalstwo Artystyczne

Otrzymano dofinansowanie na realizację Projektu ze środków POIR

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
NR PROJEKTU: POIR.03.04.00-22-0166/20
Data realizacji Projektu 01/07/2020-30/09/2020

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy

BENEFICJENT: ZIBI STEEL sp. z o.o. sp.k.

CEL PROJEKTU: "Zabezpieczenie utrzymania prowadzenia działalności spółki poprzez zakup materiałów do produkcji oraz finansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej"

OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 275.638,32 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 275.638,32 złPoproś o bezpłatną konsultację i zaczynamy!